Метрични зависимости и теорема на ПИТАГОР

Всички ние сме щастливи хора, защото можем да си позволим лукса, да проверим чред практически пресмятания верността на ТЕОРЕМАТА на ПИТАГОР за всяка стойност на катетите на правоъгълния триъгълник и за всяка стойност на хипотенузата му. Велико сметало е GeoGebra. Влачете червените точки.