Тригонометър

Кликайте по картинката!

Витанов ЗП 8 клас

Една решена задачка от учебника

Стр. 95 / Задача 4. От Учебника

Екстремум на сбора sin x + cos x

Оценете експериментално сумата на синуса и косинуса на един и същ ъгъл, без да знаете нищо по тригонометрия и анализ... КЛИКАЙТЕ ТУК!

Тригонометричните формули

Проверете дали са верни тригонометричните формули в динамика! Променяйте ъглите алфа и бета и следете стойността на всяка от формулите. Според мен съвпадат по двойки точно както очакваме... За да се движи всичко мазно - изтеглете и направо отворете в geogebra или посетете сайта на Geogebra и си я инсталирайте първо! На моите 4 ядра смята като за световно...

Тригонометър

В помощ на всички колеги, преподаващи тригонометрия в 10 клас.
 От много време стояха нещата, но бяха реализирани на Geonext. Разгеле, Java8 окончателно му видя сметката на geonext-а. Тъжното е, че подгрях този факт чак в клас, но пък си преработих нещата вече в Geogebra и всичко е тип-топ. Пускам ги без много шарении директно от домашния ми сървър, дано не умира.
За да работите нормално - първо трябва да имате инсталирана Geogebra от ТУК!!!

Задача за многоъгълник

Теорема на Морли

Попаднах на теоремата на Морли, доказана в началото на миналия век. Лесно се моделира в GeoGebra. Като дърпах червените точки произволно... забелязах, че триполовящите на външните ъгли на триъгълника имат същото свойство да образуват равностранен триъгълник, който покрива началния. Проверете сами... (3 август 2014)


На цял екран можете да видите тук...

Една задачка за 8 клас

На цял екран вижте тук...