Екстремум на сбора sin x + cos x

Оценете експериментално сумата на синуса и косинуса на един и същ ъгъл, без да знаете нищо по тригонометрия и анализ... КЛИКАЙТЕ ТУК!