Тригонометър

В помощ на всички колеги, преподаващи тригонометрия в 10 клас.
 От много време стояха нещата, но бяха реализирани на Geonext. Разгеле, Java8 окончателно му видя сметката на geonext-а. Тъжното е, че подгрях този факт чак в клас, но пък си преработих нещата вече в Geogebra и всичко е тип-топ. Пускам ги без много шарении директно от домашния ми сървър, дано не умира.
За да работите нормално - първо трябва да имате инсталирана Geogebra от ТУК!!!

  1. Знак на синус по квадранти
  2. Интервали на растене и намаляване на синус
  3. Ограниченост на синус
  4. Четност на синус
   1. Знак на косинус по квадранти
   2. Интервали на растене и намаляване на косинус
   3. Ограниченост на косинус
   4. Четност на косинус
   1. Знак на тангенс по квадранти
   2. Интервали на растене и намаляване на тангенс
   3. Четност на тангенс
   1. Знак на котангенс по квадранти
   2. Интервали на растене и намаляване на котангенс
   3. Четност на котангенс
  Таблица с допълнителните до 90 градуса ъгли и тяхното съобразяване...
  • 90-alpha
   1. синус и косинус
   2. тангенс
   3. котангенс
  • 90+alpha
   1. синус и косинус
   2. тангенс
   3. котангенс
  • 180-alpha
   1. синус и косинус
   2. тангенс
   3. котангенс
  • 180+alpha
   1. синус и косинус
   2. тангенс
   3. котангенс
  • 270-alpha
   1. синус и косинус
   2. тангенс
   3. котангенс
  • 270+alpha
   1. синус и косинус
   2. тангенс
   3. котангенс
  • 360-alpha
   1. синус и косинус
   2. тангенс
   3. котангенс