Теорема на Морли

Попаднах на теоремата на Морли, доказана в началото на миналия век. Лесно се моделира в GeoGebra. Като дърпах червените точки произволно... забелязах, че триполовящите на външните ъгли на триъгълника имат същото свойство да образуват равностранен триъгълник, който покрива началния. Проверете сами... (3 август 2014)


На цял екран можете да видите тук...