Сума от дъги


Забележете красивия факт, че дължината на голямата дъга е равна на сумата от дължините на двете вътрешни дъги. (Можете ли да го докажете аналитично?)

Вижте на цял екран...