Тригонометър

Ето ви един тригонометър, показващ както графиките на синус и коцинус, така и в динамика изменението на двете функции, в зависимост от изменението на ъгъла. Кликайте по катринката и гледайте.
Ако имате инсталирана Geogebra - можете през "файл" от менюто да си запишете тригонометъра и после да го отворите от харда си, за да видите цялата графика.