Една проста задача, но с красиво сечение

Кликайте по картинката смело! (А и В можете да подръпнете.)